The Rhino :: Disclaimer
Osre logo

Disclaimer

De gepresenteerde informatie op de website van The Rhino is uitsluitend voor discussiedoeleinden en vormt op geen enkele manier een aanbieding tot huur. Alle gepresenteerde informatie wordt als betrouwbaar beschouwd, maar is niet gegarandeerd. Alle tekeningen en artist impressies zijn alleen ter illustratie en sommige aspecten zijn mogelijk niet representatief voor het beoogde eindproduct. Alle gebieden en afmetingen zijn een schatting. Plattegronden zijn slechts indicatief en mogen op geen enkele manier worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd of herzien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fasbo I B.V.