The Rhino :: Welke documenten hebben we zometeen nodig?
Osre logo

Welke documenten hebben we zometeen nodig?

In dit artikel zullen we jullie informatie geven over welke documenten we nodig hebben zodra de woningen in verhuur gaan. Welke documenten we nodig hebben verschilt per persoon en situatie. Scroll rustig door naar jouw situatie en lees wat we van je nodig hebben wanneer de verhuur start.

LET OP: Het is niet de bedoeling dat je de benodigde documenten nu al naar ons gaat mailen. Alle mails die wij ontvangen met documenten als bijlage zullen wij direct verwijderen vanwege de AVG. Het is je eigen risico als je deze documenten naar ons toestuurt.

Het is mogelijk dat de huurvoorwaarden nog veranderen. Zodra de woningen in verhuur gaan, kun je op de website de juiste gegevens vinden. Dit artikel is enkel informatief van aard zodat jullie inzicht hebben in wat er hoogstwaarschijnlijk nodig zal zijn m.b.t. de documentatie. Een goede voorbereiding is het halve werk ;-)

Met de benodigde documenten maken we een onderscheid of iemand Nederlands ingezetene is of vanuit het buitenland naar Nederland komt (bijv. een expat of internationale student).

We zullen eerst de benodigde gegevens behandelen voor kandidaten uit Nederland en daarna de gegevens behandelen voor kandidaten van buiten Nederland.

Kandidaten uit Nederland

Onder kandidaten uit Nederland wordt verstaan; eenieder persoon die is ingeschreven in Nederland. Dit wordt aangetoond aan de hand van een BRP-uittreksel. Voor de berekening van de inkomenseis wordt enkel gekeken naar de kale huurprijs.

Inkomenseis

De inkomenseis verschilt per soort inkomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende inkomens:

 • student
 • loondienst
 • zelfstandig ondernemer

Student

Studenten dienen in alle gevallen een borgsteller aan te leveren.

Voor de richtlijnen en inkomenseis van een borgsteller zie: Borgsteller

Loondienst

Personen werkend in loondienst moeten voldoen aan een inkomenseis van 3.5x de maandelijkse huur bruto per maand in euro’s.

Zelfstandig ondernemer

Personen die zelfstandig ondernemer zijn moeten voldoen aan een inkomenseis van 3.5x de maandelijkse huur per maand in winst in euro’s. Dit wordt als volgt berekend:

Winst per jaar / 12 (maanden) = maandelijkse winst per maand in euro’s

Borgsteller

Als student is het verplicht om een borgsteller aan te leveren. Daarnaast is er de mogelijkheid voor werkende in loondienst en zelfstandig ondernemers om een borgsteller aan te leveren. Voor de berekening van de inkomenseis wordt enkel gekeken naar de kale huurprijs.

Voor een borgsteller geldt een algemene regel: een borgsteller moet in Nederland woonachtig zijn. Dit wordt bewezen aan de hand van een BRP-uittreksel.

Inkomenseis borgsteller

Een borgsteller voor studenten kan in loondienst, zelfstandig ondernemer of gepensioneerd zijn. Voor deze inkomenssituaties zijn verschillende inkomenseisen:

 • loondienst: Inkomenseis van 4.5x de maandelijkse huur bruto per maand in euro’s
 • zelfstandig ondernemer: Inkomenseis van 4.5x de maandelijkse huur per maand in winst in euro’s
 • gepensioneerd: Inkomenseis van 4.5x de maandelijkse huur bruto per maand in euro’s

Documenten

De documenten die nodig zijn verschillen per situatie. Er zijn een aantal documenten die standaard door eenieder dienen te worden aangeleverd en een aantal documenten afhankelijk van de situatie waarin men verkeerd.

De inkomensdocumentatie is afhankelijk van de vorm van inkomen. Daarnaast zijn er de documenten welke betrekking hebben op de huidige woonsituatie. De woonsituatie kan zijn:

 • huurwoning
 • koopwoning
 • inwonend.

Standaard documenten

Onder de standaard documenten die moeten worden aangeleverd verstaan we:

 • Uittreksel BRP (niet ouder dan drie maanden)

Inkomenssituatie documenten

Studenten

De documenten die een student dient aan te leveren om te bewijzen dat hij/zij daadwerkelijk student is zijn de volgende:

 • Bewijs van inschrijving studiejaar 2019/2020 van de onderwijsinstelling
 • Bewijs van inschrijving studiejaar 2019/2020 op studielink

Loondienst

De documenten die een werkende in loondienst dient aan te leveren om te bewijzen dat hij/zij daadwerkelijk in loondienst is en aan de inkomenseis voldoet, zijn de volgende:

 • Een werkgeversverklaring niet ouder dan één maand
 • Loonstroken van de drie meest recente maanden
 • Bankafschrift met salarisstortingen drie meest recente maanden

Zelfstandig ondernemer

De documenten die een zelfstandig ondernemer dient aan te leveren om te bewijzen dat hij/zij daadwerkelijk zelfstandige is en aan de inkomenseis voldoet, zijn de volgende:

 • Een accountantsverklaring óf boekhouders verklaring
 • Een uittreksels van de Kamer van Koophandel niet ouder dan drie maanden
 • De jaarrekeningen van de twee meest recente jaren
 • Inkomensverklaring belastingdienst (IB60 formulier)

Gepensioneerde

De documenten die een gepensioneerde dient aan te leveren om te bewijzen dat hij/zij daadwerkelijk gepensioneerd is en aan de inkomenseis voldoet, zijn de volgende:

 • Een jaaropgave van het meest recente jaar
 • Pensioenstroken van de drie meest recente maanden
 • Bankafschrift met pensioenstortingen drie meest recente maanden

Borgsteller

De documenten die een borgsteller dient aan te leveren om te bewijzen dat hij/zij voldoende verdiend om borg te kunnen staan zijn afhankelijk van de inkomenssituatie van de borgsteller. De documenten die een borgsteller dient aan te leveren zijn de volgende:

 • Loondienst
  zie: Loondienst
 • Zelfstandig ondernemer
  zie: Zelfstandig ondernemer
 • Gepensioneerde
  zie: Gepensioneerde

Woonsituatie documenten

Afhankelijk van de woonsituatie dienen er verschillende documenten te worden aangeleverd. In dit geval maakt het niet uit wat de inkomenssituatie is. Het gaat hier enkel om de woonsituatie van de kandidaten. De woonsituatie kan worden onderverdeeld in de volgende situaties:

 • huurwoning
 • koopwoning
 • inwonend

Huurwoning

De documenten die aangeleverd dienen te worden indien de kandidaat in de huidige situatie in een huurwoning woont, zijn de volgende:

 • Goedhuurdersverklaring
 • Bankafschrift met de huurafschrijvingen drie meest recente maanden

Koopwoning

De documenten die aangeleverd dienen te worden indien de kandidaat in de huidige situatie in een koopwoning woont, zijn de volgende:

 • Hypotheekverklaring
 • Bankafschrift met de hypotheekafschrijvingen drie meest recente maanden

Inwonend

De documenten die aangeleverd dienen te worden indien de kandidaat in de huidige situatie bij iemand inwoont, zijn de volgende:

 • Verklaring van inwoning

Een borgsteller hoeft geen documenten aan te leveren van de woonsituatie.

Kandidaten uit het buitenland

Onder kandidaten uit het buitenland wordt gezien, eenieder die niet in Nederland is ingeschreven volgens het BRP.

Inkomenseis

De inkomenseis verschilt per geval van inkomen. We maken een onderscheid van de volgende inkomens:

 • student
 • loondienst
 • zelfstandig ondernemer

Student

Buitenlandse studenten kunnen óf een Nederlandse borgsteller aanleveren en indien zij deze niet hebben een waarborgsom betalen van 3 maanden.

Loondienst

Personen die in loondienst zijn moeten voldoen aan een inkomenseis van 3.5x de maandelijkse huur bruto per maand in euro’s.

Zelfstandig ondernemer

Personen die zelfstandig ondernemer zijn moeten voldoen aan een inkomenseis van 3.5x de maandelijkse huur in winst per maand in euro’s. Dit wordt als volgt berekend:

Winst per jaar / 12 = maandelijkse winst per maand.

Borgsteller

Het is voor kandidaten uit het buitenland enkel mogelijk om een Nederlandse borgsteller aan te leveren.

Documenten

De documenten die nodig zijn verschillen per situatie. Er zijn een aantal documenten die door eenieder dienen te worden aangeleverd en een aantal documenten afhankelijk van de situatie waarin men verkeerd.

De inkomensdocumentatie is afhankelijk van de vorm van inkomen. Daarnaast zijn er de documenten welke betrekking hebben op de huidige woonsituatie. De woonsituatie kan zijn:

 • huurwoning
 • koopwoning
 • inwonend

Standaard documenten

Onder de standaard documenten die moeten worden aangeleverd verstaan we:

 • Visum
  indien de persoon van buiten de EU afkomstig is

Inkomenssituatie documenten

Studenten

De documenten die een student dient aan te leveren om te bewijzen dat hij/zij daadwerkelijk student is zijn de volgende:

 • Bewijs van inschrijving studiejaar 2019/2020 van de onderwijsinstelling

Loondienst

De documenten die een werkende in loondienst dient aan te leveren om te bewijzen dat hij/zij daadwerkelijk in loondienst is en aan de inkomenseis voldoet, zijn de volgende:

 • Een werkgeversverklaring niet ouder dan één maand
 • Loonstroken van de drie meest recente maanden
 • Bankafschrift met salarisstortingen drie meest recente maanden

Zelfstandig ondernemer

De documenten die een zelfstandig ondernemer dient aan te leveren om te bewijzen dat hij/zij daadwerkelijk zelfstandige is en aan de inkomenseis voldoet, zijn de volgende:

 • Een accountantsverklaring óf boekhouders verklaring
 • Een uittreksels van de Kamer van Koophandel niet ouder dan drie maanden
 • De jaarrekeningen van de twee meest recente jaren

Woonsituatie documenten

Afhankelijk van de woonsituatie dienen er verschillende documenten te worden aangeleverd. In dit geval maakt het niet uit wat de inkomenssituatie is. Het gaat hier enkel om de woonsituatie van de kandidaten. De woonsituatie kan worden onderverdeeld in de volgende situaties:

 • huurwoning
 • koopwoning
 • inwonend.

Huurwoning

De documenten die aangeleverd dienen te worden indien de kandidaat in de huidige situatie in een huurwoning woont, zijn de volgende:

 • Goedhuurdersverklaring
 • Bankafschrift met de huurafschrijvingen drie meest recente maanden

Koopwoning

De documenten die aangeleverd dienen te worden indien de kandidaat in de huidige situatie in een koopwoning woont, zijn de volgende:

 • Hypotheekverklaring
 • Bankafschrift met de hypotheekafschrijvingen drie meest recente maanden

Inwonend

De documenten die aangeleverd dienen te worden indien de kandidaat in de huidige situatie bij iemand inwoont, zijn de volgende:

 • Verklaring van inwoning